Lướt hoặc kéo
để khám phá
_

Tiếp bước tiến

Lướt hoặc kéo
để khám phá
_

Luôn một tôn chỉ từ ngày đầu tiên,
Biti’s không chỉ là một thương hiệu giày

Không chỉ gắn với những bước chân dịch chuyển
hơn hết thảy, Biti’s đại diện cho những bước tiến
của ý tưởng
của lý tưởng
của hy vọng
của khát vọng
để cùng Việt Nam tiến bước
 

 

40 năm, một cột mốc
để tôn vinh cộng đồng
để trân trọng từng thành tựu tự tay ta tạo thành


40 năm đã cùng bước để cùng tiến.
Giờ đây, hãy cùng nhìn cả hành trình qua lăng kính
của nghệ sĩ trẻ, sáng tạo trẻ, tư tưởng trẻ
để thấy cách mà thế hệ tiếp theo sẽ
tiếp bước bước tiến 40 năm
 

Khởi xướng bởi

Bitis

Đồng hành bởi

Bitis
Bitis Sp01
Bitis Sp02
Bitis Sp03
Bitis SP04
Bitis Sp05
Logo ĐT
Logo Vccorp