TIẾP BƯỚC TIẾN

Hội nhập

A short

documentary

Feat

chú môi

Artist
Profile/
_

tác phẩm:

nhập hội
hội nhập

About Artist

Chú Môi-một người có đam mê về sáng tạo và nghệ thuật, hiện đang hoạt động chính trong hai lĩnh vực Collage Art (nghệ thuật cắt giấy) và Abstract Art (tranh trừu tượng).

The
Interview/
_
10.2020

Lựa chọn trường phái hội hoạ abstract (trừu tượng) và cách phác thảo freestyle (ngẫu hứng), mình mong muốn thể hiện góc nhìn mới lạ, đa chiều về bước tiến hội nhập dựa trên những từ khoá nổi bật như “mở cửa”, “bắt tay”, “quả địa cầu”, “đa phương”, “tiền tệ”, “đa văn hoá”,…

Mình mong muốn thể hiện góc nhìn mới lạ,
đa chiều về bước tiến hội nhập

Progress
linkage/
__
Inspiration/
__

"
quan trọng là chúng ta
hoà nhập mà không hoà tan.

Nhờ việc “mở cửa” với thế giới mà chúng ta đã có được nhiều cơ hội để phát triển cả về kinh tế lẫn văn hoá. Là người làm hội hoạ, bước tiến hội nhập hiện diện rõ trong cuộc sống và trong sự phát triển cá nhân của mình. Khi đất nước “mở cửa” và bắt tay với bạn bè quốc tế, sẽ ngày càng có nhiều cơ hội trong nghệ thuật nói riêng và văn hoá nói chung để mình học hỏi, trau dồi và áp dụng mỗi ngày, từ màu sắc, chất liệu, trường phái đến chủ đề mới. Quan trọng là chúng ta hoà nhập mà không hoà tan.

Cảm ơn Chú Môi

vì đã sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật tôn vinh 1 trong 40 bước tiến của đất nước.
Còn bạn, bước tiến đáng tự hào của Việt Nam với bạn là gì?

Lướt hoặc kéo
để khám phá
_

Tiếp bước tiến

Khởi xướng bởi

Bitis

Đồng hành bởi

Bitis
Bitis Sp01
Bitis Sp02
Bitis Sp03
Bitis SP04
Bitis Sp05
Logo ĐT
Logo Vccorp