TIẾP BƯỚC TIẾN

năng lượng tái tạo

A short

documentary

Feat

chinh ba

Artist
Profile/
_

tác phẩm:

THE MOLECULE

About Artist

Chinh Ba là nghệ sĩ trình diễn thơ, nhạc sĩ, nhà sản xuất nghệ thuật được biết đến với vai trò sáng lập CAB Hoian. Thực hành của tôi không chỉ là sự quan tâm đến việc phát triển văn hoá địa phương, mà còn nỗ lực tạo điều kiện xây dựng một cộng đồng hướng đến văn hoá bền vững.

The
Interview/
_
10.2020

"
GIẢI PHÁP LIÊN TỤC ĐƯỢC SINH RA,
GIẢI PHÁP SAU LÀ KẾT Quả CỦA GIẢI PHÁP TRƯỚC.
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ.

Tiến là tiến hoá, bước là chuyển động. Tôi hình thành các ý niệm tiến hoá của chuyển động như cách Isadora Duncan hình thành nên lý thuyết Đám rối mặt trời của cô. Và để đạt được sự tiến hoá này phải có những giải pháp. Các giải pháp liên tục được sinh ra và giải pháp sau là kết quả của giải pháp trước. Năng lượng tái tạo là một trong những giải pháp đó.
Tôi sử dụng nguyên lý chuyển động phân tử mang tính tự động hoá và sắp đặt người trình diễn trong môi trường bất lợi, buộc người chuyển động phải gắn chặt với nhau không được tách rời. Trong môi trường chuyển động bất lợi, để duy trì hình thái của tập thể, các cá nhân phải liên tục tìm ra các giải pháp di chuyển. Chuyển động hình thành do tập thể, vì tập thể. Ngược lại, tập thể sẽ duy trì hình thái do cá nhân và vì cá nhân. Kết quả là những one minute sculptures (điêu khắc một phút) được hình thành dựa trên các chuyển động ngẫu nhiên đó, giữ lại bằng hình chụp 3D.

"
năng lượng tái tạo là bước bắt buộc
phải diễn ra trong diễn thế nhu cầu sinh tồn

Đối với tôi, việc phát triển năng lượng tái tạo là một trong những bước bắt buộc phải diễn ra trong diễn thế về nhu cầu sinh tồn của các hoạt động xã hội. Việt Nam không nằm ngoài các bước đi của thế giới trong vấn đề môi trường, chất lượng đời sống và những phát kiến nhằm đưa xã hội đi cùng những bước phát triển mang tính bền vững.

"
tôi đặt niềm tin vào
tương lai bền vững,
vào việt nam

Bước tiến này dù chưa tiệm cận hẳn đến đời sống trực tiếp của tôi, nhưng tôi đặt niềm tin vào tương lai bền vững, niềm tin vào Việt Nam đang thực hiện những trách nhiệm dành cho toàn xã hội, cho con người.

Cảm ơn Chinh Ba

vì đã sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật tôn vinh 1 trong 40 bước tiến của đất nước.
Còn bạn, bước tiến đáng tự hào của Việt Nam với bạn là gì?

Lướt hoặc kéo
để khám phá
_

Tiếp bước tiến

Khởi xướng bởi

Bitis

Đồng hành bởi

Bitis
Bitis Sp01
Bitis Sp02
Bitis Sp03
Bitis SP04
Bitis Sp05
Logo ĐT
Logo Vccorp